Полiтико-правового дискурсу стратегії й тактики відтворення українською промов англомовного полiтико-правового дискурсу

Дата
2023
Автори
Заєць Валентина
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Аналіз наукових джерел, присвячених поняттю перекладацької стратегії, дав можливість визначити, що перекладацькастратегія інтерпретується як шлях досягнення певних перекладацькихцілей, які ставить перед собою перекладач. Перекладацьку стратегіюрозглядають як процесуальне явище. Етапи та способи діяльностіперекладача у вирішенні конкретних завдань перекладу для досягненняосновної мети – створення тексту оригіналу, який зберігає функціональнідомінанти тексту оригіналу, які вважаються критерієм еквівалентностіперекладу. Визначення стратегії перекладу тексту здійснюється в аспектікомунікативно-прагматичного підходу: збереження максимально можливої структурно-семантичної близькості вихідного й перекладного текстів, атакож досягнення текстом перекладу такого ж самого комунікативноговпливу на реципієнта, як і текстом оригіналу. Загальний висновок щодо перекладу синтаксичного виміру промов у політико-правовому дискурсі полягає в тому, що існує кілька ефективних способів передачі синтаксичного значення з оригінальної мови до мови перекладу. Основними методами є використання цитат, лексичних повторів і риторичних запитань. Таким чином цитати дозволяють зберегти стиль та емоційне навантаження оригінального висловлювання. Лексичні повтори допомагають акцентувати ключові слова і фрази, підкреслюючи важливі елементи промови.Успішний переклад синтаксичного виміру промов вимагає високої професійності та розуміння мовних нюансів. Використання цих методів допомагає зберегти важливі аспекти промови і ефективно передати їх аудиторії.
The work aims to study various approaches and methods used in the translation of political and legal texts from English to Ukrainian. The degree project analyzes translation strategies (foreignization and domestication) and translation tactics used to reproduce political-legal discourse in the Ukrainian language. We have predominantely concentrated on substitution, translation by association, compromise ranslation, and back-translation. The following techniques were used to adequately reproduce the rhetorical techniques: selection of equivalent, dictionary matching, contextual substitution or analogue, transcoding, tracing, omission, grammatical substitution, transposition, demetaphorization and compensation. The research finings show that the rendering of political and legal discourse texts from a foreign language is a challenging and complex process, which requires knowledge in the field of translation, in particular certain tactics and strategies.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Заєць В. Полiтико-правового дискурсу стратегії й тактики відтворення українською промов англомовного полiтико-правового дискурсу : кваліфікаційна робота бакалавра : 035 Філологія / Заєць Валентина . – Київ, 2023. – 57 с.