Комп’ютерне моделювання детермінованого хаосу в процесах з квадратичною нелінійністю

Дата
2016
Автори
Зінченко Артем Юрійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Запропоновано чисельний метод параметричної ідентифікації для нелінійних систем з хаосом на основі хаотичної синхронізації та адаптивного контролю при спостереженнях однієї скалярної реалізації або одновимірної реалізації функції від фазових координат, що покращує точність оцінювання невідомих параметрів доO(10 9 ). Запропоновано метод оцінювання “вікна” реконструкції на основі мінімізації відносної похибки обчислень кореляційних інтегралів із врахуванням скорельованості спостережень часової послідовності, який покращує обчислення кореляційних інтегралів. Сформульовано та доведено теореми для класу нелінійних систем типу Ю.-Ш.Чена. Крім того, оцінено область імовірного перебування атрактора системи, якою він обмежений. Розроблено комплекс розрахункових програм для комп’ютерної реалізації обчислювальних методів дослідження детермінованого хаосу в складних нелінійних системах із використанням запропонованих методів та схем дослідження. За допомогою розробленого програмного забезпечення проведено повне дослідження детермінованого хаосу для нелінійної фінансової системи Ю.-Ш. Чена. При цьому встановлено основні типи регулярних та хаотичних атракторів, а також детально проаналізовано та встановлено реалізацію в системі вс іх основних типів сценаріїв нелінійної динаміки переходу від регулярних режимів до хаотичних. Ключові слова: детермінований хаос, дивний хаотичний атрактор, ідентифікація систем, біфуркація, хаотична синхронізація, кореляційний інтеграл, комп’ютерне моделювання, квадратична нелінійність.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
11 Математика та статистика , 111 Математика
Бібліографічний опис
Зінченко А. Ю. Комп’ютерне моделювання детермінованого хаосу в процесах з квадратичною нелінійністю : автореф. дис. ...канд. техн. наук : 01.05.02 математичне моделювання та обчислювальні методи / Зінченко Артем Юрійович. - Київ, 2016. - 27 с.
Зібрання