Державне регулювання системи стоматологічної допомоги населенню в Україні

Дата
2023
Автори
Махінчук Наталія Валеріївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертації здійснено обґрунтування теоретико-методичних засад державного регулювання системи стоматологічної допомоги населенню (СДН) та розроблено науково-практичні рекомендації щодо їх удосконалення в контексті реалізації медичної реформи в Україні (у тому числі й у повоєнний період). У дисертаційній роботі вперше розроблено й обґрунтовано модель комплексного механізму державного регулювання системи СДН в Україні з урахуванням інтегративної взаємодії інституційно-правової, ресурсної, науково-дослідної його складових, що детермінуються: а) метою, завданнями, функціями, об᾿єктами та суб᾿єктами, що репрезентують кількісно-якісні зрушення в системі СДН та забезпечують цілеспрямовані дії відповідно до загальноконкурентних стратегій і пріоритетів державного регулювання у сфері СДН; б) системою основних та додаткових принципів державного регулювання у сфері СДН; в) формами, методами, інструментами й важелями державного регулювання в контексті забезпечення якісної СДН на державному та місцевому рівнях. Такий механізм уможливлює реалізацію функцій державного регулювання системи СДН з цілевизначальним характером впливу на її результативність і ефективність. У результаті проведених досліджень також було вдосконалено теоретичні засади політики державного регулювання системи СДН у контексті: уточнення складу й структури системи СДН; ідентифікації складу та змісту механізмів державного регулювання системи СДН, а саме: інституційно-правового, ресурсного та науково-дослідного.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
28 Публічне управління та адміністрування , 281 Публічне управління та адміністрування
Бібліографічний опис
Махінчук Н. В. Державне регулювання системи стоматологічної допомоги населенню в Україні : дис. … д-ра філософії : 281 – Публічне управління та адміністрування / Махінчук Наталія Валеріївна. - Київ, 2023. - 273 с.
Зібрання