Молекулярна анотація раритетних видів триби Sileneae DC. флори України

Дата
2019
Автори
Мартинюк Вікторія Олександрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційна робота присвячена дослідженню раритетних таксонів триби Sileneae DC. флори України, їх філогенії та таксономії. Критично проаналізовано систему триби з застосуванням молекулярно-філогенетичного підходу. Проведено молекулярну анотацію раритетних таксонів, реконструкцію вторинних структур послідовностей ITS1, 5,8S та ITS2, а також порівняльний аналіз цих структур з такими близьких видів. Особливу увагу приділено спірним видам, для яких також проведено порівняльні мікроморфологічні дослідження пилкових зерен, насінин та поверхні листкової пластинки. Встановлено, що серед представників триби Sileneae флори України раритетними є сім видів з двох родів: Atocion Adans. (A. lithuanicum (Zapał.) Tzvel., A. hypanicum (Klok.) Tzvel.) та Silene L. (subgen. Behenantha (Otth) Schur.: S. zawadzkii Herbich.; subgen. Silene: S. viridiflora L., S. frivaldszkyana Hampe, S. cretacea Fisch. ex Spreng, S.jailensis N. Rubtz.). Не підтверджено статус S. sytnikii Krytzka, Novosad et Protopopova та S. syreitschikowii P. Smirn. як окремих видів; пропонується розглядати їх як молодші синоніми S. frivaldszkyana та S. supina M. Bieb., відповідно.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
09 Біологія , 091 Біологія та біохімія
Бібліографічний опис
Мартинюк В. О. Молекулярна анотація раритетних видів триби Sileneae DC. флори України : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.05 - ботаніка / Мартинюк Вікторія Олександрівна. - Київ, 2019. - 20 с.
Зібрання