Суб’єктивні чинники переживання самотності у різних вікових групах

Дата
2021
Автори
Литвинова Діана Олексіївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
На основі проведеного дослідження теоретико-методологічних засад дослідження суб'єктивних чинників переживання самотності у різних вікових групах, було зроблено наступні висновки. Під переживанням самотності розуміється системне, динамічне утворення, особлива форма суб'єктивного відображення власного положення в межах системи «Я-інші», до якого входять когнітивний, емоційний, поведінковий та мотиваційно-вольовий компоненти. Самотність почала виступати однією з найактуальніших проблем сучасного суспільства у розрізі всіх вікових періодів. У роботі проведено дослідження особливостей переживання самотності у юнацькому та зрілому віці, оскільки ці періоди можна охарактеризувати як вирішальні у житті людини. Особливості переживання самотності знаходяться в залежності від віку людини, а отже спричиняються різними суб’єктивними чинниками. При дослідженнях раніше існувала думка, що самотність – це індивідуальна психологічна проблемою, але й донині такій вагомій соціальній проблемі приділяється все більше та більше уваги. Результати констатувального етапу дослідження продемонстрували, що група суб'єктивно одиноких випробовуваних – не є однорідною, оскільки в ній можна виокремити два полюси відношення до самотності, в яких проявляються різноманітні мотиваційні тенденції випробовуваних: уникнення самотності та прагнення до останнього (так звана, вимушена самотність) чи, навпаки, необхідність в самоті та відсутність прагнення уникати останню (так звана, добровільна самотність).
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 053 Психологія
Бібліографічний опис
Литвинова Д. О. Суб’єктивні чинники переживання самотності у різних вікових групах : кваліфікаційна робота … бакалавра : 053 Психологія / Литвинова Діана Олексіївна. - Київ, 2021. – 107 с.