Природа авантюринового ефекту у мінералах та гірських породах

Дата
2023
Автори
Царильник Микита Ігорович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
При результаті проведених досліджень були встановлені природа та характер ефекту авантюрисценції, мінеральні індивиди, які спроможні викликати ефект авантюрисценції та встановлені чіткі назви досліджуваних зразків. Також при використанні літературних джерел, а саме, у більшості випадків, наукових статей та досліджень, встановлено теоретично можливі мінерали, гірські породи та штучні матеріали, із ефектом авантюрисценції. Ключові слова: Авантюрисценція, сонячний камінь, кварц, мінерали-включення, фуксит, мусковіт, ільменіт, андезин, авантюриновий.
As a result of the conducted research, the nature and character of the aventurine effect, the mineral individuals, which capable to cause the aventurine effect, and clear names of the studied samples have been established. Also, when using literary sources, that is, in most cases, scientific articles and studies, theoretically possible minerals, rocks, and artificial materials with the effect of aventurescence have been established. Key words: Aventurescence, sunstone, quartz, inclusion minerals, fuchsite, muscovite, ilmenite, andesine, aventurine.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 103 Науки про Землю
Бібліографічний опис
Царильник М. І. Природа авантюринового ефекту у мінералах та гірських породах : кваліфікаційна робота бакалавра: 103 Науки про Землю / Царильник Микита Ігорович. - Київ, 2023. - 50 с.