Гібридні плівки на основі діоксиду силіцію і сульфонатних поліелектролітів для спектрофотометричного та люмінесцентного визначення формальдегіду і тетрацикліну

Дата
2012
Автори
Моторіна Анастасія Сергіївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В роботі шляхом введення темплатів неіонних поверхнево-активних речовин (НПАР), сульфонатних поліелектролітів (ПЕ) (полівінілсульфокислоти ПВСК і полістиролсульфокислоти ПССК) під час золь- гель синтезу плівок, а також шляхом контролю способу нанесення золю і його температурної обробки, розроблено умови одержання стійких гібридних плівок на поверхні скляних підложок, що характеризуються відтворюваними сорбційними і оптичними характеристиками. Використання суміші НПАР: Tween20 розгалуженої будови та триблок сополімеру Pluronic F127 лінійної будови призводить до одержання мезоструктурованих, рівномірних, мезопоруватих плівок з високою адгезією до скла. На прикладі діоксазафосфоканового похідного ціанінового барвника і тетрацикліну продемонстровано, що введення в золь НПАР у молярному співвідношенні Tween20:PluronicF127=10:1 відповідно, сприяє одержанню плівок, що мають найбільшу сорбційну ємність за аналітами.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 102 Хімія
Бібліографічний опис
Моторіна А. С. Гібридні плівки на основі діоксиду силіцію і сульфонатних поліелектролітів для спектрофотометричного та люмінесцентного визначення формальдегіду і тетрацикліну : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.02 Аналітична хімія / Моторіна Анастасія Сергіївна. - Київ, 2012. - 176 с.
Зібрання