Трансформація ліберально-демократичного режиму у США

Дата
2021
Автори
Горобець Поліна Олегівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У даному дослідженні використовується порівняльний метод, порівнюючи погляди різних мислителів, а також сутнісні характеристики ліберальної демократії у США в різні історичні періоди. Також використовується метод аналізу, аналізуючи перспективи розвитку ліберально-демократичного політичного режиму. Аналізуючи ліберально-демократичний політичний режим у США як єдину цілісну систему, яка існує протягом 245 років використано структурно-функціональний метод. Під час дослідження витоків ліберальної демократії в США користувалися історико-генетичним методом. Визначили особливості трансформації ліберально-демократичного режиму у США, розкривши характерні риси ліберальної демократії як політичного режиму у США в епоху становлення американської держави, з’ясувавши особливості ліберальної демократії як політичного режиму у США протягом II пол. XIX – початку XX століття.Вивчивши специфіку ліберальної демократії як політичного режиму у США в Новітній час та окресливши її особливості та перспективи розвитку. Розкривши характерні риси ліберальної демократії як політичного режиму у США в епоху становлення американської держави, з’ясували, що у кінці XVIII – на початку XIX століття політичному режиму США були притаманні: поділ влади на три гілки, верховенство права, наявність концепції відчужуваних і невідчужуваних природних прав людини, незалежна судова система, двопартійна система, визнання приватної власності, а також свобода віросповідання, друку та право на зібрання.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 052 Політологія
Бібліографічний опис
Горобець П. О. Трансформація ліберально-демократичного режиму у США : кваліфікаційна робота … бакалавр : 052 Політологія / Горобець Поліна Олегівна. - Київ, 2021. – 53 с.