Теоретико-правові та практичні аспекти співвідношення законодавчого процесу в Україні та Азербайджанській Республіці

Дата
2023
Автори
Абдуллазаде Фюрган Шірали
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
The dissertation is devoted to the determination of the theoretical-legal and practical aspects of the relationship of the legislative process in Ukraine and the Republic of Azerbaijan as special forms of legal practical activity in the context of their comparative legal analysis through the prism of the subjects of implementation, procedural and procedural features, legal support, specifics of the legislative technique of formalization acts of legislation, the role of law enforcement and acts of law enforcement in the mechanism of legislative activity, ways of improving the legislative process as an important condition for the effectiveness of legal regulation.
Дисертаційна робота присвячена визначенню теоретико-правових та практичних аспектів співвідношення законодавчого процесу в Україні та Азербайджанській Республіці як особливих форм юридичної практичної діяльності у контексті їх порівняльно-правового аналізу крізь призму суб’єктів здійснення, процесуальних та процедурних особливостей, правового забезпечення, специфіки законодавчої техніки формалізації актів законодавства, ролі правозастосування та актів правозастосування в механізму законодавчої діяльності, шляхів удосконалення законодавчого процесу як важливої умови ефективності правового регулювання.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Абдуллазаде Ф. Ш. Теоретико-правові та практичні аспекти співвідношення законодавчого процесу в Україні та Азербайджанській Республіці : дис. ... д-ра філософії : 081 Право / Абдуллазаде Фюрган Шірали огли. - Київ, 2023. - 269 с.
Зібрання