Дослідження впливу авермектинів на протеїнкінази MEK1, PI3K, PIKK, PAK1, що впливають на структуру та динаміку цитоскелету

Дата
2022
Автори
Бондарь Кирило Максимович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі проведено аналіз структури та функцій протеїнкіназ MEK1, PI3K, PIKK, PAK1, проаналізовано структури та фізико-хімічні властивості авермектинів, що на них впливають, відібрано та встановлено просторові структури цільових білків, проведена їх оптимізація та відновлення, досліджені їх білок-білкові та білок-лігандні взаємодії. Відібрані авермектини для докінгу, сформовано їх просторові структури, стереоізомери та таутомери, проведено їх оптимізацію. Побудовано карту сайту зв'язування, проведено молекулярний докінг та проаналізовано утворені комплекси.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
09 Біологія , 091 Біологія та біохімія
Бібліографічний опис
Бондарь К. М. Дослідження впливу авермектинів на протеїнкінази MEK1, PI3K, PIKK, PAK1, що впливають на структуру та динаміку цитоскелету : випускна кваліфікаційна робота бакалавра : 091 Біологія / Бондарь Кирило Максимович. - Київ, 2022. - 42 с.