Формування та оптимізація системи управління запасами підприємства

Дата
2022
Автори
Колісніченко Вадим Вікторович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Робота присвячена актуальній темі управління запасами підприємства в сучасних українських реаліях на основі реалізації логістичних принципів управління. На основі узагальнення теоретико-методологічних підходів показана роль запасів підприємства в виробничому процесі, визначено особливості управління запасами в сучасних умовах та надана характеристика сучасних методів управління запасами. Дослідження діяльності ТОВ «Астарта Прихоролля», аналіз фінансових показників та аналіз управління запасами показали, що даному процесу на підприємстві приділяється належна увага, але нами також було виявлено простір для вдосконалення процесу управління запасами. На основі аналізу діяльності ТОВ «Астарта Прихоролля» з управління запасами та матеріально-технічним забезпеченням були розроблені рекомендації з їх удосконалення для підприємства з застосування принципів логістики для оптимізації процесу управління запасами і підвищення ефективності процесу закупівель. Показано, що скорочення часу на закупівлі, використання послуг аутсорсингових транспортних компаній та оптимізація складських витрат дозволять підприємству і надалі покращувати свій фінансовий стан та підвищувати конкурентоспроможність.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 051 Економіка
Бібліографічний опис
Колісніченко В. В. Формування та оптимізація системи управління запасами підприємства : кваліфікаційна магістерська робота : 051 Економіка / Колісніченко Вадим Вікторович. - Київ, 2022. - 68, [19] с.