Соціально-комунікаційні технології міжкультурної взаємодії системи місцевого самоврядування та інститутів громадянського суспільства (на прикладі Львова)

Дата
2016
Автори
Лалак Ольга Андріївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертаційній роботі комплексно досліджено соціально-комунікаційні технології міжкультурної взаємодії системи місцевого самоврядування та інститутів громадянського суспільства (на прикладі Львова). Категоріально ідентифіковано суб’єкти суспільних відносин, які спроможні впроваджувати професійні стандарти для створення компромісної комунікаційної дійсності. З’ясовано критерії соціально-комунікаційної технологічної оптимізації міжкультурної взаємодії системи місцевого самоврядування та інститутів громадянського суспільства. Виокремлено методико-технологічні аспекти толерантизації системи соціальної діяльності: інтерактивний захід «жива бібліотека», мозкове штурмування, компетентне впровадження міжкультурної освіти (на прикладі Львова). Означено мас-медійні передумови створення та поширення мемів як комунікаційних технологій неоголошеної «гібридної» кібер-війни Російської Федерації проти України. За результатами аналітичної таблиці СВОТ-аналізу, вказано на основні шляхи здійснення соціальних комунікацій між національно-культурними товариствами, закордонним українством і материнською нацією.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
02 Культура і мистецтво , 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Бібліографічний опис
Лалак О. А. Соціально-комунікаційні технології міжкультурної взаємодії системи місцевого самоврядування та інститутів громадянського суспільства (на прикладі Львова) : автореф. дис. ...канд. соц-комун. наук : 27.00.06 − прикладні соціально-комунікаційні технології / Лалак Ольга Андріївна. - Київ, 2016. - 17 с.
Зібрання