Філософія прагматизму Джорджа Герберта Міда (історико-філософський аналіз)

Дата
2017
Автори
Самчук Володимир Андрійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Проаналізовано представлені у чільній історико-філософській праці Дж. Г. Міда «Рухи думки у XIX ст.» характерні для XVIII – початку XX ст. філософські концепції та теорії, а також провідні напрями природознавства й економічної науки. Акцентовано, що творчі модифікації видатних досягнень філософської і наукової думки американський філософ репрезентував на тлі значущих соціально-історичних подій у такий спосіб, що вони, з одного боку, були відповіддю на практично-інтелектуальні «виклики епохи», а з іншого – створили необхідний філософсько-прагматичний контекст для подальшого розвитку й урізноманітнення суспільних практик, що допомогло по-новому сформувати ці «виклики» або відповісти на них. З’ясовано, що історико-філософський підхід Дж. Г. Міда як представника філософського прагматизму радикально критичний до тези про пріоритетність замкнутої догматики чи усталеної системи абстрактних принципів. Філософія, згідно з Дж. Г. Мідом, – це змінюваний процес дискурсу, зорієнтований на інтерпретаційне залучення («використання») ідей, які сприяють розширенню горизонтів гуманітарного та природничо-наукового мислення, відкритості до інноваційних підходів. Останні стосуються не тільки тенденції збагачення й оновлення філософсько-прагматичного напряму, а й теорій, побудованих на альтернативній прагматизму аргументації. Ключові ідеї механіки І. Ньютона, еволюційної біології Ч. Дарвіна, класичні економічні доктрини манчестерської школи Дж. Г. Мід визнав такими ж істотними компонентами історії західної думки XIX–ХХ ст. (включно з прагматизмом), як і провідні теоретичні здобутки німецького ідеалізму, англійського утилітаризму та філософії творчої еволюції. Ключові слова: Джордж Герберт Мід, філософський прагматизм, історія філософії, теорія самості, плюралізм, соціальні практики, еволюція, науковий експерименталізм, філософія освіти.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 033 Філософія
Бібліографічний опис
Самчук В. А. Філософія прагматизму Джорджа Герберта Міда (історико-філософський аналіз) : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 історія філософії / Самчук Володимир Андрійович - Київ, 2017. - 200 с.
Зібрання