Українська мова в аспекті теорії субстрату

Дата
2016
Автори
Сторожук Христина Володимирівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У ході виконання дисертаційної роботи запропоновані етимології 39 неетимологізованих українських слів і 10 «афективних» лексем, реінтерпретовані як псевдосубстратизми 11 лексем, які раніше було запропоновано вважати субстратними. Реконструйований механізм освоєння субстратних лексем як найменувань важливих об’єктів матеріальної культури та образів духовного життя. Лінгвістична субстратологія (лінгвосубстратологія) визначена як міждисциплінарний аналіз мовних фактів, явищ та тенденцій на предмет виявлення можливих слідів субстратного впливу на різних мовних рівнях.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Сторожук Х. В. Українська мова в аспекті теорії субстрату : автореф. дис. ...канд. філол. наук : 10.01.02 – українська мова / Сторожук Христина Володимирівна. - Київ, 2016. - 22 с.
Зібрання