Особливості рекламної діяльності в туризмі

Дата
2023
Автори
Савчук Анна Василівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Робота присвячена вивченню особливостей рекламної діяльності в туризмі, що є актуальною темою в сучасному світі. Дослідження включає аналіз різних аспектів рекламної діяльності в туризмі, таких як рекламні стратегії, канали та інструменти реклами, що використовуються в даній галузі. У ході виконання дипломної роботи було проведено детальне дослідження особливостей рекламної діяльності в туризмі та її впливу на популяризацію туристичних продуктів. Було виявлено, що реклама в туризмі має свої особливості, оскільки спрямована на стимулювання подорожей та продаж туристичних послуг. Окрім того, встановлено, що реклама в туризмі має великий вплив на популяризацію туристичних продуктів та формування уявлень про конкретний туристичний напрямок. Під час дослідження було встановлено, що ефективність рекламних стратегій залежить від кількох факторів, таких як цільова аудиторія, вибір каналу комунікації, якість та цільність повідомлення, конкурентна перевага та інноваційність пропозиції. Результати дослідження показали, що інтернет-маркетинг та соціальні мережі відіграють важливу роль у просуванні туристичних послуг. Це дає змогу підприємствам досягати більшої аудиторії, будувати ефективні комунікаційні кампанії та залучати нових клієнтів. Ключові слова : інтернет-маркетинг, соціальні мережі, туристичні продукти, туристичні послуги.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
24 Сфера обслуговування , 242 Туризм і рекреація
Бібліографічний опис
Савчук А. В. Особливості рекламної діяльності в туризмі : кваліфікаційна робота … бакалавра : 242 Туризм / Савчук Анна Василівна. - Київ, 2023. - 60 с.