Система підтримки прийняття рішень при тестуванні зі складними закритими запитаннями

Дата
2022
Автори
Морозов Ростислав Олегович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У кваліфікаційній роботі проведено огляд систем підтримки задач тестування, спроектовано архітектуру системи, програмно реалізовано систему підтримки прийняття рішень при тестуванні зі складними закритими запитаннями, що визначає рівень підготовки осіб, які пройшли навчання за деякою дисципліною. У результаті виконання дипломної роботи було розроблено систему підтримки прийняття рішень при тестуванні зі складними закритими запитаннями. Розроблена система дозволяє вчителю створювати тести з різними типами запитань закритої форми, а саме: запитання з вибором альтернативної відповіді, з вибором однієї правильної відповіді, з вибором декількох правильних відповідей, запитання на встановлення відповідності та встановлення правильної послідовності. Розроблена система має режим ручного створення тесту та зчитування його з текстового документу. Також розроблена система підтримки прийняття рішень дає змогу учню проходити різноманітні тести та отримувати за них оцінку в різних шкалах оцінювання.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 122 Комп’ютерні науки
Бібліографічний опис
Морозов Р. О. Система підтримки прийняття рішень при тестуванні зі складними закритими запитаннями : випускна кваліфікаційна робота бакалавра : 122 Комп’ютерні науки / Морозов Ростислав Олегович. - Київ, 2022. – 59 с.