Об’єктивація концепту american dream (діахронний підхід)

dc.contributor.advisorКозловський Віктор Володимирович
dc.contributor.authorЛадика Ольга Володимирівна
dc.date.accessioned2023-08-28T09:00:28Z
dc.date.available2023-08-28T09:00:28Z
dc.date.issued2016
dc.description.abstract1. Теоретико-методологічну основу проведеного дослідження становлять надбання у сфері лінгвокультурології. Цей напрям у лінгвістиці дав змогу виявити принципи репрезентації знань, враховуючи взаємозв’язок мови та культури. Лінгвокультурний концепт постає як посередник, який здійснює взаємодію між тріадою: мова – людина – культура. 2. Отримані в роботі дані свідчать про те, що рушійними факторами модифікації структури американської національної концептосфери є зміна ціннісних і морально-етичних установок в соціумі. Особливості історичного розвитку США безпосередньо вплинули на формування Американської мрії як фрагменту дійсності. Основу зародження та розвитку концепту AMERICAN DREAM заклали мрії перших переселенців на американський континент (початок ХVІ cт.): почати нове життя, стати вільними та багатими. Хід розвитку американського суспільства сприяв об’єктивному процесу збагачення змісту явища American dream, підвищенню рівня конвенційності імені, концептуалізації його поняттєвої сфери. Як лексико-семантичне утворення явище / поняття American dream стало експліцитно відображувати місце людини у світі, її оцінне ставлення до дійсності, виявляти лінгвокультурну специфіку, характеризувати носія конкретної етнокультури, його етнічне світобачення. Виокремлено такі умовні етапи розвитку майбутнього концепту AMERICAN DREAM та лексичні елементи, які визначають зміст складових його семантичної структури: Перший етап: XVI – XVII ст. – Період зародження поняття / ідеї American dream (лексичні символи і значення: New World, Eden, freedom of religion, opportunity, hard work, courage, faith, individualism). Другий етап: XVIII – ХІХ ст. – Період розвитку поняття American dream. а) Розвиток ознак Іndependence (незалежність) та Equality (рівність) – ХVIII ст. (лексичні символи і значення: independence, equality, equal, every, hard work, success, industry, business, frugality, temperance, virtues, upward mobility); б) Розвиток ознак Іndividualism (індивідуалізм) та Economic progress (економічне зростання) – ХІХ ст. (лексичні символи і значення: individualism, success, prosperity, a self-made man, wealth, economis, progress, equality, hard work, talent, luck, decency, Andrew Carnegie, John P. Rockfeller). Третій етап: Початок – середина XX ст. – Завершення концептуалізації поняття American dream (лексичні символи і значення: money, prosperity, achievements, wealth, quick, individualism, pursuit of happiness, morals, land ownership, finding deposits of gold, economic opportunities, manage to rise, immigration, family). 3. Здійснено стратифікацію семантичної структури лінгвокультурного концепту AMERICAN DREAM на поняттєвий, образний, ціннісний, національно-культурний, символьний та ідейний компоненти. Така структуризація концепту повною мірою відображає його мовленнєву репрезентацію у американській лінгвокультурі. Ключові слова: поняття, концепт, лінгвокультурологія, концептосфера, семантична структура концепту.
dc.identifier.citationЛадика О. В. Об’єктивація концепту american dream (діахронний підхід) : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 германські мови / Ладика Ольга Володимирівна. - Київ, 2016. - 314 с.
dc.identifier.otherУДК 811.111-112´37:165.194
dc.identifier.urihttps://ir.library.knu.ua/handle/123456789/4507
dc.language.isouk
dc.subject03 Гуманітарні науки
dc.subject035 Філологія
dc.titleОб’єктивація концепту american dream (діахронний підхід)
science.typeДисертації
Файли
Контейнер Original
Зараз відображається 1 - 1 з 1
Завантаження...
Ескіз
Назва:
Ladyka_dis.pdf
Розмір:
2.27 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Контейнер License
Зараз відображається 1 - 1 з 1
Завантаження...
Ескіз
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Зібрання