Феноменологія і натуралізм: від феноменологічної критики натуралізму до натуралізації феноменології

Дата
2018
Автори
Вахтель Андрій Ігорович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертації проаналізований стосунок між феноменологією та натуралізмом у контексті сучасних проектів натуралізації феноменології Гусерля. Узагальнені мотиви для Гусерлевої антинатуралістичної позиції. Виявлені методологічні та онтологічні особливості Гусерлевої феноменології, які є важливими для оцінки можливості натуралізації феноменології. Виокремлені рівні й види феноменологічного методу й окреслено онтологічні сфери, які піддаються дослідженню з його допомогою. Схарактеризовано сучасний теоретичний стан коґнітивних наук в дослідженнях ментального та сформульована проблема «прогалини в поясненні» (“the explanatory gap”). Критично розглянуті декілька сучасних проектів натуралізації Гусерлевої феноменології, а саме проект математизації феноменології, запропонований Ж.-М. Руа, Ж. Петито, Б. Пашу та Ф. Варелою, програму натуралістичної феноменології М. Фарбера та юніонізм Д.В. Сміта. З огляду на Гусерлеві арґументи проти натуралізму, а також на спроби феноменологічного обґрунтування природничих наук, здійснено критичний перегляд понять натуралізму й натуралізації ментального. Ключові слова: Е. Гусерль, феноменологія, натуралізм, натуралізація, каузальність, антинатуралізм, інтенційність, коґнітивні науки, explanatory gap.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 033 Філософія
Бібліографічний опис
Вахтель А. І. Феноменологія і натуралізм : від феноменологічної критики натуралізму до натуралізації феноменології : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.01 онтологія, гносеологія, феноменологія / Вахтель Андрій Ігорович - Київ, 2018. - 19 с.
Зібрання