Зовнішня політика ОАЕ у період після «Арабської весни»

Дата
2023
Автори
Федянін Віталій Олександрович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертація присвячена науковій проблемі трансформації зовнішньої політики ОАЕ у період після «арабської весни». У роботі проведений комплексний розгляд та всебічний аналіз становлення і розвитку зовнішньої політики Об’єднаних Арабських Еміратів. Показано, що зовнішня політика ОАЕ має три основні етапи розвитку. Розглянуті зовнішньополітичні стратегії ОАЕ, основні принципи, чинники та рівні зовнішньої політики ОАЕ. Зроблений висновок, що ОАЕ продовжують працювати на рівні Затоки, арабського світу, ісламського світу та глобальному рівні. Водночас підтверджено і доведено, що після «арабської весни» Емірати перетворилися на регіонального лідера, що створило умови для переміщення центру сили арабського світу в регіон Затоки. Ключові слова: ОАЕ, зовнішня політика, Україна, США, КНР, РФ, багатополярність, Близький Схід, міжнародна система, РСАДЗ, конфлікт, Ізраїль, міжнародні комунікації, політичний іслам, стратегія.
The dissertation is devoted to the scientific problem of the transformation of the foreign policy of the UAE in the period after the "Arab Spring". The work provides a comprehensive review and in-depth analysis of the formation and development of the foreign policy of the United Arab Emirates. It is shown that the foreign policy of the UAE has three main stages of development. The foreign policy strategies of the UAE, the main principles, factors and levels of the Emirati foreign policy are considered. It is concluded that the UAE continues to work at the Gulf level, the Arab world, the Islamic world and the global levels. At the same time, it has been confirmed and proven that after the "Arab Spring" the Emirates turned into a regional leader and that created the conditions for moving the center of the Arab world power to the Gulf region. Keywords: UAE, foreign policy, Ukraine, USA, China, Russian Federation, multipolarity, Middle East, world order, GCC, conflict, Israel, international communications, political Islam, strategy.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
29 Міжнародні відносини , 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
Бібліографічний опис
Федянін В. О. Зовнішня політика ОАЕ у період після «Арабської весни» : дис. … д-ра філософії : 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / Федянін Віталій Олександрович. - Київ, 2023. - 246 с.
Зібрання