Медіаобізнаність батьків як чинник медіасоціалізації дітей молодшого шкільного віку

Дата
2022
Автори
Марчук Анна Михайлівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
За результатами теоретичного аналізу визначено, що медіапростір - це весь обсяг інформації, що циркулює в інформаційних потоках, і всі засоби трансляції інформації, зокрема бібліотеки, архіви, сховища, ЗМІ, засоби усної комунікації, лекторські зали університетів і академій. А також, це особливий соціалізуючий сегмент культури, оскільки в ньому зараз реалізується значна частина процесів, пов'язаних з науковою, освітньою, соціокультурною, політичною, торговельною діяльністю . Було проаналізовано різні види медіа, якими користуються сучасні діти. Було надано статистику за кожним з таких видів медіа, а саме – за відеоіграми, за платформами відеоблогінгу та за соціальними мережами. Можна сказати, певною медіаною обізнаності батьків про відеоігри є вік саме у 35 років і чим молодші батьки від цієї позначки - тим більше вони знають про сучасні відеоігри і тим частіше забороняють дитині у них грати. І навпаки, чим старші батьки від цієї позначи - тим частіше вони дозволяють дітям грати у відеоігри і тим рідше вони можуть назвати ігри у які грає їх дитина, а тільки вербально їх описати. Аналіз просвітницьких програм щодо формування медіаобізнаності батьків в процесі медіасоціалізації дітей молодшого шкільного віку показав, що прогарами спрямовані здебільшого на вчителів і не містять практичних компонентів для роботи з батьками. За емпіричним дослідженням були визначені такі особливості медіаобізнаності та різновиди участі батьків в процесі медіасоціалізації дітей молодшого шкільного віку: У переважної більшості батьків (64.7%) в родині наявні певні правила користування медіа. Лише 7.8% батьків використовують батьківський контроль. Правила користування гаджетами, які встановлюються батьками не спираються систему рейтингової оцінки для неповнолітніх IARC/ESRB, а випливають суто з уподобань та переконань самих батьків. 58,8% респондентів сказали, що їх діти користуються соціальними мережами. На основі емпіричного дослідження було запропоновано наступну модель формування медіаобізнаності батьків, які виховують дітей молодшого шкільного віку, на базі закладу загальної середної освіти. Програма вебінару «Застосування програми «Батьківський контроль» передбачає формування у батьків (чи іншими особами, які їх замінюють) медіаграмотності щодо застосування програми батьківського контролю. Після проходження вебінару батьки мають наступні результати: сформовані уявлення про поняття медіаосвіти, медіаграмотності, медіакомпетентності, основи безпеки дітей в Інтернеті, засоби захисту від протиправних посягань у мережі Інтернет та мобільного зв'язку; сформовані практичні уміння використання програмного забезпечення з функцією «Батьківського контролю» або «Обмеження доступу» в мережі Інтернет. Підсумком навчання є налаштування функції (компонента) «Батьківського контролю» або «Обмеження доступу» в Інтернеті з використанням доступного програмного забезпечення.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
23 Соціальна робота , 231 Соціальна робота
Бібліографічний опис
Марчук А. М. Медіаобізнаність батьків як чинник медіасоціалізації дітей молодшого шкільного віку : кваліфікаційна робота ... магістр : 231 Соціальна робота / Марчук Анна Михайлівна. - Київ, 2022. – 105 с.