Теоретичні та практичні засади реалізації прав на результати інтелектуальної (творчої) праці в трудових правовідносинах

Дата
2017
Автори
Вахонєва Тетяна Миколаївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертацію присвячено дослідженню правовідносин з реалізації прав на результати інтелектуальної (творчої) діяльності в трудових правовідносинах. У роботі здійснено комплексний аналіз теоретичних та практичних засад реалізації прав на результати інтелектуальної (творчої) діяльності, визначено поняття, ознаки та значення інтелектуальної (творчої) діяльності як складової трудового права, проаналізовано зарубіжний досвід організації творчої діяльності у високорозвинених країнах, розглянуто критерії визначення видів робіт, виконання яких передбачає здійснення інтелектуальної (творчої) діяльності. У дисертації визначено правовий статус творчих працівників як суб’єктів трудового права та трудових правовідносин, охарактеризовано особисті немайнові та майнові права на результати інтелектуальної (творчої) праці з реалізації прав на результати інтелектуальної (творчої) діяльності в трудових правовідносинах та розглянуто загальні засади використання об’єктів інтелектуальної власності, створення яких пов’язане з реалізацією здібностей людини до творчої праці. Розглянуто поняття службового твору, практику договірного врегулювання розподілення прав на результати інтелектуальної (творчої) діяльності та механізми забезпечення виконання договорів про розподілення прав на результати інтелектуальної (творчої) діяльності. Надано авторське визначення матеріальних та процесуальних гарантій у правовідносинах з реалізації здібностей людини до продуктивної і творчої праці, юридичного механізму забезпечення реалізації прав на результати інтелектуальної (творчої) діяльності, виділено та охарактеризовано їх конкретні види. Ключові слова: інтелектуальна власність, творчість, творча діяльність, праця, трудові правовідносини, здібності.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Вахонєва Т. М. Теоретичні та практичні засади реалізації прав на результати інтелектуальної (творчої) праці в трудових правовідносинах : автореф. дис. ... д-р. політ. наук : 12.00.05 трудове право; право соціального забезпечення / Вахонєва Тетяна Миколаївна - Київ, 2017. - 43 с.
Зібрання