Управління сталим розвитком гастрономічного туризму: європейський досвід

Дата
2023
Автори
Ковалевська Каріна Богданівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У ході виконання дослідження здійснено аналіз джерел для ознайомлення з досвідом та тлумаченнями поняття гастротуризму. Аналіз та синтез слугують систематизації гастротуризму за видами та виявлення регіональних особливостей, виявленню тенденцій, закономірностей та перспектив розвитку гастротуризму. Для виявлення проблемних аспектів та потенційних можливостей розвитку гастротуризму в Європейському регіоні застосовано методику SWOT-аналізу та PEST-аналізу. У роботі розглядаються актуальні питання щодо сталого розвитку гастрономічного туризму в Європі. Дослідження визначає сутність гастрономічного туризму, його роль та місце в туристичній галузі, особливості розвитку гастрономічного туризму та механізми управління в контексті концепції сталого розвитку, методичні підходи аналізу впливу гастротуризму на реалізацію засад сталості, кон'юнктуру гастрономічного туризму в світі та Європі з метою визначення тенденцій та перспектив його розвитку. Досліджено туристичну політику країн ЄС в контексті розвитку гастрономії та сталого розвитку галузі. Результати досліджень, проведених в рамках такої роботи, можуть бути корисними для розробки стратегій та планів розвитку гастрономічного туризму в різних країнах, зокрема в Україні, що дозволить підвищити якість та привабливість туристичних послуг для вітчизняних та зарубіжних туристів. Ключові слова : туристичні послуги, гастрономічний туризм, регіональні особливості, країни ЄС.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
24 Сфера обслуговування , 242 Туризм і рекреація
Бібліографічний опис
Ковалевська К. Б. Управління сталим розвитком гастрономічного туризму: європейський досвід : магістерська робота : 242 Туризм / Ковалевська Каріна Богданівна. - Київ, 2023. - 110 с.