Оптимізація алгоритмів порівняння ланцюгів ДНК у геномних експериментах

Дата
2023
Автори
Майстренко Олександр Сергійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі було висвітлено як використувуються оптимізаційні методи алгоритмів порівняння ланцюгів ДНК у геномних експериментах, наведено приклади їх застосування та розроблено їх програмні імплементації (див. у додатки А, Б, В). Додатково було створено функцію для генерації матриць розподілу випадкових величин для порівняльного експерименту та обчислення двовибіркового критерію Колмогорова – Смірнова для таких матриць (див. у додатку Г).
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
11 Математика та статистика , 113 Прикладна математика
Бібліографічний опис
Майстренко О. С. Оптимізація алгоритмів порівняння ланцюгів ДНК у геномних експериментах : кваліфікаційна робота ... магістра : 113 Прикладна математика / Майстренко Олександр Сергійович. - Київ, 2023. - 37 с.