Базові переконання жінок, залежних від алкоголю

Дата
2021
Автори
Поворозник Дар’я Валентинівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Емпіричне дослідження базових переконань жінок, залежних від алкоголю, довело, що основою їх взаємин зі світом є низький рівень довіри до нього, відчуття його небезпечності і хаотичності, відсутність віри у справедливість світобудови. Низькою є й довіра до оточуючих людей: вони переважно сприймаються як ворожі і неприємні. Поєднання вище наведених характеристик з відчуттям малоцінності власного «Я» сприяє актуалізації тривоги та депресії і пошуку способів їх зменшення, головним з яких стає зловживання алкоголем та відчуження від людей і від власного життя. Соціальні невдачі, які стають наслідками такої аутодеструктивної поведінки, остаточно руйнують ідентичність жінки, що проявляється у відмові від самореалізації та власної відповідальності за своє життя. Враховуючи зв’язок базових переконань зі здатністю людини долати та інтегрувати в процесі життя складний, об’єктивно і суб’єктивно травматичний досвід, було досліджено ключові параметри життєстійкості у жінок, залежних від алкоголю, та здійснено порівняльний аналіз отриманих показників з представниками контрольної групи – жінками, що не мають проблем з алкоголем. Аналіз показників довів наявність в жінок, залежних від алкоголю, низького рівню їх залучення у власне життя та порушення здатності до здійснення оптимального контролю над ним, який пов'язаний з цілеспрямованою вольовою активністю і відповідальністю за свої дії та вчинки. Інтегральний показник життєстійкості в них значно нижче норми, що вказує на дефіцит ресурсів, необхідних для подолання складних життєвих ситуацій.Дослідження базових переконань жінок, залежних від алкоголю, у поєднанні із смисловою динамікою їх життя, яка забезпечується певними смислотвірними процесами, довело, що середні показники рефлективності і негативності досліджуваних жінок у два рази перевищують нормативні. Це вказує на те, що їх смислова динаміка гальмується схильністю до надмірної рефлексії і обмежується виключно вимогами актуальної життєвої ситуації . Проведене дослідження дозволило виявити важливі складові базових переконань жінок, залежних від алкоголю, їх психологічні кореляти та руйнівні тенденції, що формуються у процесі формування залежності від алкоголю. Можемо стверджувати, що алкогольна залежність жінок може бути зумовлена тим, що вони не можуть справитися із власним життям через дисфункційну систему базових переконань.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 053 Психологія
Бібліографічний опис
Поворозник Д.В. Базові переконання жінок, залежних від алкоголю : дипломна робота… бакалавр : 053 Психологія / Поворозник Дар’я Валентинівна. - Київ, 2021. – 66 с.