Взаємодія велярних та веляризованих приголосних звуків із голосними переднього ряду в українському мовленні (експериментально-фонетичне дослідження)

Дата
2023
Автори
Воронова Анастасія
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Мета дослідження – з'ясувати закономірності впливів голосних переднього ряду [i], [и], [е] на велярні [ґ], [к], [х], глотковий [г] та веляризовані [б], [п], [в], [м], [ф] приголосні, їхні типові характеристики, індивідуальні особливості та взаємодію в українському мовленні. Предметом дослідження є закономірності взаємодії велярних та веляризованих приголосних звуків з голосними переднього ряду сучасного українського мовлення. У роботі опрацьовано теоретичну літературу з відповідних питань фонетики Н. Тоцької [20], Л. Прокопової [15], Г. Шила [24], М. Наконечного [13], О. Касьянової [7], О. Бас-Кононенко [3], Т. Білоус [4], С. Бук [29], І. Зілинського [26], І. Пресс та С. П'ю [38], А. Даниленка та С. Вакуленка [32], М. Вакуленка [40], Б. Помпіно-Маршалла, О. Стеріополо та М. Жиґіса [37]. Проаналізовано одні з базових і найважливіших артикуляційних прийомів експериментально-фонетичного методу – палатографування та рентгенографування, їх різновиди, історію створення, розвиток та сучасний стан. Проведене дослідження підтверджує, що артикуляція задньоязикових, глоткового та губних приголосних є результатом комплексної роботи усіх мовних органів.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Воронова А. Взаємодія велярних та веляризованих приголосних звуків із голосними переднього ряду в українському мовленні (експериментально-фонетичне дослідження) : кваліфікаційна робота … бакалавр : 035 Філологія / Воронова Анастасія. – Київ, 2023. – 98 с.