Матеріали з фазовими переходами для перемикання мікрохвильового випромінення

Дата
2022
Автори
Кучерів Олеся Ільківна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
The thesis is devoted to development of microwave switching materials based on compounds, which exhibit temperature-induced phase transitions (PT). This work covers the effect of PT on the transmission and reflection of microwave radiation for a number of PT compounds, which belong to three different classes of materials: (1) spin-crossover (SCO) coordination compounds of iron(II); (2) composite materials based on vanadium dioxide, which is characterized by a metal-to-insulator transition (MIT); (3) hybrid organic-inorganic perovskites (HOIPs) undergoing structural phase transitions.
Дисертація присвячена отриманню матеріалів-перемикачів мікрохвильового випромінення на основі сполук із фазовими переходами (ФП), що відбуваються під впливом зміни температури. У роботі досліджено вплив ФП на пропускання та відбиття мікрохвильового випромінення для ряду речовин з ФП, що належать до трьох різних класів матеріалів: (1) координаційні сполуки феруму(ІІ) зі спіновим переходом (СП); (2) композитні матеріали на основі діоксиду ванадію, для якого характерним є перехід метал- ізолятор (ПМІ); (3) гібридні органічно-неорганічні перовськіти (ГОНП), що зазнають структурного фазового переходу.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 102 Хімія
Бібліографічний опис
Кучерів О. І. Матеріали з фазовими переходами для перемикання мікрохвильового випромінення : дис. ... д-ра філос. : 102 – хімія / Кучерів Олеся Ільківна. - Київ, 2022. - 145 с.
Зібрання