Суспільно-географічні передумови та перспективи розвитку адаптивного туризму в Україні

Дата
2016
Автори
Топалова Олеся Іллівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертаційній роботі розкриті теоретико-методологічні засади дослідження адаптивного туризму. Проаналізовано становлення світової та європейської законодавчо-правової бази адаптивного туризму. Поняттєво-термінологічний апарат адаптивного туризму доповнено новими термінами. Проведено наукометричний аналіз значного масиву вітчизняних та зарубіжних міждисциплінарних публікацій «адаптивно-інвалідної» проблематики. Удосконалено класифікацію адаптивного туризму з урахуванням особливостей фізичних обмежень відносно нозології захворювання та категорій інвалідності. Розроблено структурно-логічну модель адаптивного туризму, яка розкриває особливості його функціональної та територіальної структури. Проаналізовано групи суспільно-географічних чинників (природно-географічні, соціально-демографічні, культурно-історичні та етноландшафтні, політико-інституційні та інфраструктурні) та виявлено їх вплив на формування та розвиток адаптивного туризму в регіонах України. На основі SWOT-аналізу розроблені стратегічні пріоритети розвитку адаптивного туризму в Україні – створення доступних туристських маршрутів, туристсько-реабілітаційних центрів, як дестинацій І, ІІ порядку в просторовому каркасі перспективної координаційної системи. Ключові слова: адаптивний туризм, маломобільна категорія населення, особа з інвалідністю, реабілітація, структурно-логічна модель, класифікація адаптивного туризму, чинники формування адаптивного туризму, SWOT-аналіз, «доступний» туристський маршрут, туристсько-реабілітаційний центр, перспективний каркас координаційної системи адаптивного туризму.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 106 Географія
Бібліографічний опис
Топалова О. І. Суспільно-географічні передумови та перспективи розвитку адаптивного туризму в Україні : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 02.00.04 фізична хімія / Топалова Олеся Іллівна. - Київ, 2016. - 23 с.
Зібрання