Ангіогенний профіль культивованих ендотеліоцитів в умовах модифікації мікрооточення про- та антиангіогенними факторами

Дата
2017
Автори
Ніколаєнко Тетяна Василівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційна робота присвячена дослідженню ангіогенного профілю культивованих ендотеліоцитів за функціональними та метаболічними показниками, такими як: проліферація, рівень апоптозу, утилізація глюкози та продукція оксиду азоту. Відтворено in vitro декілька моделей росту ендотеліальних клітин за нестачі трофічних субстратів, часткової гіпоксії, селективного впливу VEGF та анти-VEGFта опосередкованого впливу про- і антиангіогенних факторів, як потенційних терапевтичних засобів. Виявлено, що мітокоректин та калікс[4]арен С-145 справляють проангіогенну дію на ендотеліальні клітини, антиангіогенні ефекти проявили аналоги інгібіторів HIF-1 - син- і анти-ізомери 2-(2-амінотіазоліл) гідроксиімінооцтової кислоти та активована видимим світлом фотоформа пептидоміметика (аналога граміцидину S). Відтворені модельні системи культивування ендотеліальних клітин за різних умов мікрооточення можуть бути використані для скринінгу речовин з ангіогенез асоційованим механізмом дії та дають перспективу їх подальшого вивчення у про та антиангіогенній терапії.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
09 Біологія , 091 Біологія та біохімія
Бібліографічний опис
Ніколаєнко Т.В. Ангіогенний профіль культивованих ендотеліоцитів в умовах модифікації мікрооточення про- та антиангіогенними факторами : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.11 – цитологія, клітинна біологія, гістологія / Ніколаєнко Тетяна Василівна. - Київ, 2017. - 22 с.
Зібрання