Нейрофізіологічні механізми обробки інформації при її моно- та бінокулярному сприйнятті

Дата
2016
Автори
Бондаренко Марина Павлівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Проведені дослідження мають як фундаментальне, так і практичне значення, оскільки розширюють теоретичні уявлення про механізми сприйняття емоційно забарвленої інформації за умов її бі- чи монокулярного сприйняття, висвітлюють роль зорової домінантності в процесах фокусування та перемикання уваги, а також вказують на суттєву роль фону в процесах мимовільної та довільної уваги. В роботі вперше проведено порівняння електрофізіологічних корелятів виконання емоційного Струп-тесту на чорному фоні та на фоні афективних зображень IAPS. Встановлено, що ефект Струпа виявляється лише в умовах узгодження семантичного значення слова з афективною картинкою фону. Вперше досліджені механізми сприйняття емоційно забарвленої інформації в умовах її нерелевантності (неактуальності, щодо поточного завдання) у правшів з відкритим домінантним правим оком та у лівшів з відкритим домінантним лівим оком. Було показано, що лівші виконують завдання швидше за умов монокулярного сприйняття домінантним оком. За умов сприйняття домінантним оком як правші, так і лівші краще концентруються на поточному завданні, ефективно гальмують неактуальну для завдання інформацію, що свідчить про більш ефективну стратегію використання фільтрів уваги. Такі результати є вагомим підґрунтям в доцільності подальшого вивчення нейрофізіологічних механізмів, які лежать в основі розподілу уваги залежно від зорової домінантності та забезпечення ефективних стратегій боротьби з відволікаючими увагу факторами. Крім того, це відкриває можливість створення психофізіологічних та психотерапевтичних методик та тестів для виявлення прихованих вподобань чи схильностей, стресових для людини ситуацій.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
09 Біологія , 091 Біологія та біохімія
Бібліографічний опис
Бондаренко М. П. Нейрофізіологічні механізми обробки інформації при її моно- та бінокулярному сприйнятті : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 – фізіологія людини і тварин / Бондаренко Марина Павлівна. - Київ, 2016. - 22 с.
Зібрання