Застосування сульфодиаміду як реагенту у псевдотрикомпонентній конденсації з кетонами

Дата
2021
Автори
Осокіна Марія Глібівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В даній роботі описано новий метод синтезу 1,2,6-тіадиазин-1,l-диоксиду, використовуючи реакцію конденсації–гетероциклізації між відповідним сульфондиамідом та кетоном. Оптимальними умовами реакції, які ведуть до високої конверсії продуктів конденсації виявились триметилхлорсилан як конденсуючий агент, диметилформамід як розчинник і кімнатна температура реактору. В ході роботи дана методика проведення реакції була застосована до кетонів різної будови, була отримана залежність результату реакції від будови кетону та з’ясовані межі застосування процедури. Була досліджена можливість введення монозаміщенних сульфондиамідів та виявлена залежність результату проходження реакції від стеричних утруднень, викликанних його наявністю. На основі цих результатів, були зроблені припущення щодо залежності ступені проходження реакції від будови субстратів та продемонстровано подальші перспективи розширення меж застосування отримання процедур.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 102 Хімія
Бібліографічний опис
Осокіна М. Г. Застосування сульфодиаміду як реагенту у псевдотрикомпонентній конденсації з кетонами : випускна кваліфікаційна робота бакалавра : 102 Хімія / Осокіна Марія Глібівна. - Київ, 2021. - 22 с.