Вплив глобальної корпоративної структури капіталу на фінансовий леверидж сучасних ТНК

Дата
2016
Автори
Заліско Ольга Ігорівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертації досліджено джерела фінансування ТНК. Проведено порівняльний аналіз наявних теорій корпоративної структури капіталу, здійснено їх класифікацію. Визначено економічний зміст терміну «глобальна корпоративна структура капіталу». Розглянуто ключові напрями транскордонного фінансового левериджу. Проаналізовано основні чинники глобальної корпоративної структури капіталу. Аргументовано вирішальне значення податкового фактора як ключової детермінанти глобальної корпоративної структури капіталу ТНК. Розглянуто стратегію транскордонної оптимізації залучення позикових коштів сучасними ТНК. Обґрунтовано новий чинник впливу на глобальну корпоративну структуру капіталу – схильність до інвестування в акції під впливом валютних ризиків. Проведено багатокритеріальний кластерний аналіз вибірки з 68 ТНК дев’яти галузей за даними періоду від 2000 по 2014 рік, що дозволило здійснити економетричну ідентифікацію двох усталених моделей транскордонного фінансового левериджу. Проведено кореляційний аналіз показників структури капіталу та результатів господарської діяльності ТНК, на основі чого встановлено найбільш значущі напрями транскордонного фінансового левериджу. Ключові слова: власний капітал ТНК, залучений капітал ТНК, глобальна корпоративна структура капіталу, транскордонний фінансовий леверидж, чинники глобальної корпоративної структури капіталу, схильність до інвестування в акції, модель транскордонного фінансового левериджу, кластерний аналіз.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 051 Економіка
Бібліографічний опис
Заліско О. І. Вплив глобальної корпоративної структури капіталу на фінансовий леверидж сучасних ТНК : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 світове господарство і міжнародні економічні відносини / Заліско Ольга Ігорівна. - Київ, 2016. - 23 с.
Зібрання