Система підтримки дистанційного проведення конкурсів

Дата
2023
Автори
Кузьменко Анастасія Олегівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У випускній кваліфікаційній роботі проведено аналіз наявних проблем при проведенні конкурсів, розроблено веб-орієнтований додаток для дистанційного проведення конкурсів, який забезпечує визначення ваг критеріїв для оцінювання робіт, а також, проводити оцінювання членам журі за сформованою множиною критеріїв. Використовуються лише відносні оцінки проектів щодо інших прослуханих. Застосування багатокритеріального оцінювання дозволяє швидко визначити переможців конкурсу та звести до мінімуму можливість маніпуляцій у ході оцінювання. Ключові слова: дистанційні конкурси, підтримка прийняття рішень, відносні оцінки, багатокритеріальне групове оцінювання, веб-орієнтований додаток.
In this graduation existing problems of remote conducting of competitions are analyzed, a web application for remote conducting of competitions was developed, which ensures the determination of criteria weights for evaluation of works, as well as evaluation of jury members based on a set of criteria. Only the relative evaluations of the projects in relation to the other auditioned ones are used. The use of multi-criteria evaluation allows you to quickly determine the winners of the competition and minimize the possibility of manipulation during the evaluation. Keywords: remote competitions, decision-making support, relative estimations, multi-criteria group evaluation, web-based application.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 122 Комп’ютерні науки
Бібліографічний опис
Кузьменко А. О. Система підтримки дистанційного проведення конкурсів : випускна кваліфікаційна робота бакалавра : 122 Комп’ютерні науки / Кузьменко А. О. - Київ, 2023. - 56 с.