Система автоматизованого візуального тестування текстових компонентів інтерфейсів застосунків з використанням нейронних мереж

Дата
2020
Автори
Галька Дмитро Романович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Наукова новизна полягає в застосуванні нейронних мереж в системі автоматизованого візуального тестування для розпізнавання текстів відображених зі згладжуванням. Здійснено порівняльний аналіз різних підходів порівняння зображень як складової запропонованої системи автоматизованого візуального тестування. Реалізація данної концепції була імплементована та протестована на відкритому наборі даних. Виділення тексту окремо від зображення та їх аналіз окремо один від одного показало більш точні результати з меншою кількістю помилок на контурі символів. Подальше дослідження може включати використання більш досконалих моделей для виділення тексту, а також розробка більш складних метрик для оцінки результатів подібних моделей.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
122 Комп’ютерні науки , 12 Інформаційні технології
Бібліографічний опис
Галька Д. Р. Система автоматизованого візуального тестування текстових компонентів інтерфейсів застосунків з використанням нейронних мереж : кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» : 122 Комп’ютерні науки / Галька Дмитро Романович. - Київ, 2020. - 64 с.