Становлення та діяльність освітянської профспілки в Українській СРР у 1920-ті рр.

Дата
2017
Автори
Проценко Вікторія Володимирівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертації проаналізовано участь освітянської профспілки у вирішенні матеріальних та соціальних проблем працівників освіти та науки. Профспілка освітян через участь у тарифно-економічній роботі прагнула поліпшувати нормування та умови праці освітян, спільно з органами державної влади забезпечувати підвищення та диференціацію їхньої заробітної плати. Тарифно-економічна робота низових організацій освітянської профспілки до середини 1920-х рр. не мала системного характеру, а у другій половині 1920-х рр. вона все більше набирала формальних ознак через процес одержавлення профспілок.Висвітлено участь освітянської профспілки у забезпеченні освітян комунальними та іншими пільгами, певного покращення їхніх житлових умов на основі ухвалених РНК УСРР та ВУЦВК постанов. Профспілки почали створювати житлово-будівельні кооперативи, залучаючи до них працівників освітньої сфери, що певною мірою прискорювало вирішення їхньої житлової проблеми. Показано, що в УСРР організаційне становлення радянської профспілки працівників освіти відбулося у 1920 році. Утворення та поширення організацій Всеросійської спілки працівників освіти та соціалістичної культури ініціювалося і підтримувалося партійно-державними структурами республіки. Впродовж 1920-1922 рр. шляхом чистки профспілкового апарату від політично неблагодійних кадрів, введення комуністів на провідні профспілкові посади, відкритим переслідуванням прихильників вільних профспілок над освітянською профспілкою було встановлено партійно-державний контроль. Уже в середині 1920-х рр., як зазначалось на І з’їзді Всеукраїнської спілки працівників освіти (січень 1925 р.), переважна частина освітян УСРР перейшла на бік радянської влади.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 032 Історія та археологія
Бібліографічний опис
Проценко В. В. Становлення та діяльність освітянської профспілки в Українській СРР у 1920-ті рр. : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 – історія України / Проценко Вікторія Володимирівна. - Київ, 2017. - 268 с.
Зібрання