Використання факторіального дизайну для визначення значущості характеристик соціального статусу особи (за адаптованим індексом статусної характеристики Уорнера)

Дата
2022
Автори
Якубова Ангеліна Вікторівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Мета роботи - дослідити значущість характеристик суб’єктивної оцінки соціального статусу особи із використанням факторіального дизайну. У ході виконання дослідження визначено пізнавальну спроможність методу факторіального дизайну для оцінки значущості характеристик суб’єктивної оцінки соціального статусу особи. Існують загальноприйняті характеристики, за якими визначають соціальний статус особи, однак соціально-політичні та соціально-економічні умови доповнюють або змінюють ці фактори ідентифікації соціального статусу. Водночас запропоновані і широко застосовуються моделі, які дозволяють здійснювати такі процедури з високим рівнем ефективності. Так Індекс соціальної характеристики У. Уорнера має найширший пізнавальний потенціал. Одним із підходів до вивчення соціального статусу стають багатовимірні методи збору та аналізу даних, які все ширше використовуються соціологами. Серед останніх метод факторіального дизайну є одним з найбільш перспективних, оскільки не потребує специфічного збору даних і може здійснюватися шляхом анкетування, зокрема й електронного. Можливості сучасних комунікаційних мереж відривають величезний простір застосуванню методики для вирішення найрізноманітніших дослідницьких завдань. З огляду на тенденції сучасного світу соціологи розробили і запропонували низку методів вимірювання соціального статусу. Серед них — індекс статусної характеристики В. Уорнера. Відправною точкою його опрацювання стали висновки видатного американського соціолога Уільяма Уорнера, сформульовані ним у фундаментальній праці «Соціальний клас в Америці: посібник з процедури вимірювання соціального статусу» (1957 р.). У ній всесвітньо відомий науковець запропонував типологізацію соціальних класів: вищий-вищий, нижчий вищий, вищий середній, нижчий середній, вищий нижчий, нижчий-нижчий. Невичерпний дослідницький потенціал методу Уорнера обумовлюється тим, що він враховує вагу кожного компонента, а не лише певні характеристики соціального статусу, тобто є синтетичним за своєю суттю. Внаслідок цієї його особливості він відкриває широкі можливості застосування. Ключові слова : індекс соціальної характеристики У. Уорнера, соціальні класи, соціальний статус, факторіальний дизайн.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 054 Соціологія
Бібліографічний опис
Якубова А. В. Використання факторіального дизайну для визначення значущості характеристик соціального статусу особи (за адаптованим індексом статусної характеристики Уорнера) : кваліфікаційна робота бакалавра : 054 Соціологія / Якубова Ангеліна Вікторівна. - Київ, 2022. - 46 с.