Особливості стилю Оґави Мімея та специфіка його відтворення українською мовою

Дата
2023
Автори
Хараберюш Аліна Павлівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Метою роботи є дослідження авторського стилю Оґави Мімея та специфіки перекладу його творів українською мовою. У ході дослідження було проаналізовано процес формування та загальний стан японської прози наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття; досліджено біографію Оґави Мімея, його світогляд та творчий підхід; встановлено вплив вестернізації на творчість Оґави Мімея; здійснено порівняня Оґави Мімея із сучасниками, зокрема з європейським письменником Гансом Крістіаном Андерсеном; продиференційовано функціональний стиль творів Оґави Мімея; досліджено особливості перекладу творів Оґави Мімея на українську мову. Дослідження творів Оґави Мімея дає змогу глибше ознайомитись із прозою нової японської літератури, окреслити можливі варіанти перекладу та інтерпретації українською мовою для подальшого поширення серед української аудиторії та її ознайомлення із літературним спадком і творчими надбаннями Оґави Мімея. Проаналізувавши вищезгадані твори, встановлено такі перекладацькі проблеми, як відсутність еквівалентів через різницю культур, відсутність уточнення деталей контексту, а також наявність застарілих понять у тексті оригіналу. Доречними при роботі із цим матеріалом є використання сталих, відносних та функціональних еквівалентів, відтворення без пояснення, інтеграція та конверсія, конкретизація та генералізація значень, заміну, а також опущення.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
035 Філологія , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Хараберюш А. П. Особливості стилю Оґави Мімея та специфіка його відтворення українською мовою : кваліфікаційна робота … бакалавр : 035 Філологія / Хараберюш Аліна Павлівна. – Київ, 2023. – 53 с.