Пренатальна психологія та психологія батьківства

Дата
2021
Автори
Булатевич Наталія Миколаївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Пропоновані методичні рекомендації призначені для студентів магістратури факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, які навчаються на освітньо-науковій програмі “Психологія” (спеціалізація “психологія розвитку”). В розробці представлено мету, завдання та структуру навчальної дисципліни, особливості організації оцінювання. В тематично-змістовій частині методичних рекомендацій слухачі ознайомлюються з детальним планом лекційних та семінарських занять, до кожного з яких є перелік рекомендованої основної та додаткової літератури, а також завдання для самостійної роботи. У додатках містяться допоміжні матеріали, необхідні для успішного опанування курсу.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 053 Психологія
Бібліографічний опис
Пренатальна психологія та психологія батьківства : методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни / уклад. Н. М. Булатевич. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2021. – 40 с.