Аномальна дисперсія та відбиття електромагнітних хвиль терагерцового діапазону в діелектричних кристалах

Дата
2016
Автори
Фелінський Станіслав Георгієвич
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В роботі розглянуто вплив аномальної дисперсії від терагерцових полярних коливань кристала на умови розповсюдження електромагнітного випромінювання та матеріальні параметри кристалічного середовища. Наведені аналітичні розв’язки задачі про фізичні умови утворення областей з від’ємною діелектричною проникністю (ДП) та задачі про мінімуми відбиття терагерцових електромагнітних хвиль в кристалі з одним полярним коливанням. Основним інструментом для кількісного визначення областей з від’ємною ДП був дисперсійний аналіз експериментальних спектрів далекого інфрачервоного (терагерцового) відбиття, а у випадках нецентросиметричних кристалів спектрів комбінаційного розсіяння світла для смуги частот 110 ТГц (30300 см-1). При моделюванні і розрахунках застосовувались узагальнені методи дослідження терагерцових аномалій, зокрема з використанням фазових портретів комплексних функцій ДП та показника заломлення в області від’ємної діелектричної проникності. Експериментально доведена обґрунтованість теоретичних співвідношень щодо критерію існування областей з від’ємною діелектричною проникністю шляхом аналізу спектроскопічних даних відбиття терагерцового випромінювання для 7 дипольно-активних коливань в трьох кристалічних модифікаціях кристала нітриду бора, а також для 4 коливань кристала MnF2 при зміні температури від 5К до 300К. Запропонована методика класифікації полярних коливних мод за ступенем демпфування в кристалах, яка використана для аналізу загалом 34 відомих фундаментальних мод, що вже встановлені раніше в кристалах LiNbO3, LiTaO3 та LiIO3. Визначені частотні області з аномально низькими коефіцієнтами відбиття терагерцового випромінювання. На основі двох моделей, які доповнюють одна іншу, для резонансної взаємодії терагерцових хвиль з полярними коливаннями в кристалічних середовищах показано, що коефіцієнти відбиття R≤0,01% у цілковитій відповідності до експериментальних спектрів відбиття в кількох кристалах.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 104 Фізика та астрономія
Бібліографічний опис
Фелінський С. Г. Аномальна дисперсія та відбиття електромагнітних хвиль терагерцового діапазону в діелектричних кристалах : автореф. дис. ...канд. фіз.-мат. наук : 01.04.03 – радіофізика / Фелінський Станіслав Георгієвич. - Київ, 2016. - 22 с.
Зібрання