Зарядова та струмова нейтралізація електронного пучка, інжектованого в плазму

Дата
2022
Автори
Кожемякін Всеволод
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В рамках моделі лінійної однорідинної гідродинаміки теплої плазми і наближення заданого струму електронного пучка отримано рівняння, яке описує збудження електромагнітних полів у плазмі пучком електронів (рівняння (29)). Якщо частота електрон-іонних зіткнень низька, воно описує збудження кільва- терних хвиль. В протилежному випадку воно описує процеси зарядової і струмо- вої нейтралізації електронного пучка, інжектованого в плазму. Рівняння, що опи- сує ці процеси з єдиної точки зору, отримано вперше.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 123 Комп’ютерна інженерія
Бібліографічний опис
Кожемякін В. Зарядова та струмова нейтралізація електронного пучка, інжектованого в плазму : кваліфікаційна робота бакалавра : 123 Комп'ютерна інженерія / Всеволод Кожемякін. - Київ, 2022. - 22 с.