Енергетичний вимір національних інтересів України у сучасних міжнародних відносинах

Дата
2016
Автори
Мазурець Юрій Олександрович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У результаті дослідження енергетичного виміру національних інтересів України та з’ясування тенденцій і перспектив енергетичної взаємодії України з ЄС, США та РФ у сучасній системі міжнародних відносин зроблено такі висновки: Сучасний міжнародний енергетичний простір характеризується високим рівнем політико–енергетичної нестабільності внаслідок ескалації енергетичних міждержавних протистоянь за невідновлювані енергетичні ресурси. У рамках міжнародно–політологічного дискурсу сформувалось декілька концептуальних підходів до характеристики взаємодії політичних акторів в енергетичній сфері щодо захисту власних зовнішньополітичних інтересів, зокрема неореалістський, неоліберальний, конструктивістський, міжнародний політекономічний, неомарксистський та міждисциплінарний. При цьому представники зазначених підходів підкреслюють, що енергетичний чинник став невід’ємною складовою сучасних міжнародних відносин, що ґрунтується переважно на національних інтересах і балансі сил та має конфліктний або неконфронтаційний характер. Аналіз енергетичного виміру міжнародних відносин уможливив зміни наукових напрямів щодо розуміння сутності взаємозв’язку між національними інтересами та енергетичною політикою, безпекою й економікою. Встановлено, що конфліктогеність відносин між експортерами та імпортерами енергетичних ресурсів є найбільшою загрозою для національних інтересів держави. Потреба диверсифікації джерел спонукає держав–імпортерів до встановлення багатосторонніх енергетичних відносин, що може спричиняти загрозу для інтересів інших міжнародних акторів, а поява нових суб’єктів у сфері енергетичної політики може змінювати енергетичний ринок та впливати на його перерозподіл. Водночас створення ефективних міжнародних та регіональних механізмів співробітництва дозволить трансформувати світову енергетичну систему та подолати конфронтацію міжнародної взаємодії. Політико–економічний чинник національних інтересів України в енергетичній сфері виявляється у формуванні рівноправної міжнародної взаємодії; зниженні рівня енергетичної залежності через унеможливлення політичного тиску в енергетичній сфері та забезпечення надійності постачання енергоносіїв; дотриманні норм і стандартів захисту навколишнього середовища; сприянні зниженню кризового функціонування енергетичного сектору України. Встановлено, що зовнішня і внутрішня енергетична політика України характеризується суперечливістю розвитку і невикористанням власного потенціалу, тому що держава, володіючи унікальним геостратегічним положенням для постачання енергоресурсів, не змогла здійснити належної модернізації енергетичного сектору, реформувати національні енергетичні ринки і модернізувати політику енергопоcтaчaння та cпоживaння. Ключові слова: енергетична незалежність, енергетична безпека, енергетична політика, національні інтереси, зовнішня політика, ЄС, США, РФ, Україна.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
29 Міжнародні відносини , 292 Міжнародні економічні відносини
Бібліографічний опис
Мазурець Ю. О. Енергетичний вимір національних інтересів України у сучасних міжнародних відносинах : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку / Мазурець Юрій Олександрович. - Київ, 2016. - 202 с.
Зібрання