Система визначення оціночної вартості нерухомості

Дата
2023
Автори
Гринішак Інна Дмитрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У випускній кваліфікаційній роботі проведено аналіз сучасних систем визначення оціночної вартості нерухомості, запропоновано новий алгоритм вирішення задачі оцінки нерухомості за допомогою багатокритеріальної оптимізації, а саме методу аналізу ієрархій, розроблено інформаційне і програмне забезпечення, що виконує процедуру визначення оціночної вартості нерухомості. У цьому дослідженні також були визначені цікаві задачі, пов'язані з оцінкою нерухомості, які не були вирішені існуючими системами на момент проведення дослідження. Для цих задач розроблено необхідні підсистеми. Ключові слова: оціночна вартість, нерухомість, багатокритеріальна оптимізація, метод аналізу ієрархій, система.
In the graduation thesis, an analysis of modern systems for determining the appraised value of real estate was carried out, a new algorithm for solving the problem of real estate appraisal using multi-criteria optimization, namely the method of analyzing hierarchies, was proposed, and information and software was developed that performs the procedure for determining the appraised value of real estate. This study also identified interesting problems related to real estate valuation that were not solved by the existing systems at the time of the study. Necessary subsystems have been developed for these tasks. Keywords: appraised value, real estate, multi-criteria optimization, method of analysis of hierarchies, system.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 122 Комп’ютерні науки
Бібліографічний опис
Гринішак І. Д. Система визначення оціночної вартості нерухомості : випускна кваліфікаційна робота бакалавра : 122 Комп’ютерні науки / Гринішак І. Д. - Київ, 2023. - 95 с.