Прийоми локалізації у відтворенні телевізійної реклами товарів з сектору «Краса та догляд за тілом»

Дата
2023
Автори
Ляхович Анна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У ході роботи проаналізовано використання мовних та культурних особливостей при створенні рекламного контенту. Розглянуті специфічні особливості культури та мови країни, яка є цільовою для реклами, та їх вплив на створення ефективного та привабливого контенту. Також розглянуто різні методи перекладу та їх ефективність у контексті рекламної мови. Досліджено проблеми з якими може зіткнутися перекладач у процесі локалізації реклами, а також вплив локалізації на ефективність реклами. Об’єктом дослідження є англомовний та україномовний рекламний дискурс у сфері «Краси та догляду за тілом» Предметом дослідження є особливості застосування прийомів локалізації при перекладі вербального компонента реклами. Матеріал дослідження становлять 10 пар рекламних відео англійсько та українською мовою. Визначено, що основною потребою брендів – є вихід на іноземний ринок. Більшість компаній отримують 50 % прибутку від збуту товарів за кордоном. Локалізація допомагає рекламодавцеві швидше і набагато ефективніше досягти своїх маркетингових цілей. Успішний переклад контент-маркетингу передбачає розуміння аудиторії та адаптацію повідомлень і зображень, щоб зробити їх зрозумілими як з точки зору мови, так і з точки зору культури.
The qualification paper studies slang in English and Ukrainian media texts and strategies of its translation. It consists of introduction, three chapters and conclusions. The total volume of the paper is 40 pages. The bibliography of the work comprises a list of 29 sources. The theoretical review presented in Chapter 1 highlighted the concept of localization and its features, unique features of translation in this particular area of advertising, and the use of linguistic and stylistic means to achieve effective translation. As for Chapter 3, the practical implementation of TV advertising localization in the beauty and personal care industry was studied. A thorough analysis of the various methods and techniques used in the localization process was carried out, providing insight into the strategies used to convey the desired message while maintaining brand identity and cultural relevance. We also studied 10 pairs of advertising samples in Ukrainian and English Keywords: localization, localization techniques, television advertising, commercial video.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Ляхович А. Прийоми локалізації у відтворенні телевізійної реклами товарів з сектору «Краса та догляд за тілом» : кваліфікаційна робота ... «бакалавр» : 035 Філологія / Ляхович Анна. – Київ, 2023. – 44 с.