Червоний терор в Україні в 1918 – 1921 рр.

Дата
2016
Автори
Даниленко Роман Михайлович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційна робота присвячена дослідженню червоного терору в Україні у період з 1918 р. по 1921 р. З’ясовано ступінь розробки теми в історіографії та проаналізовано джерельну базу дослідження. Розкрито ідеологічне та юридичне обґрунтування червоного терору. На основі залучення широкого кола джерел та літератури досліджено специфіку більшовицького терору в Україні в 1918 р. Приділено увагу використанню більшовиками терору для пограбування населення України. Показано роль червоного терору у встановленні та функціонуванні радянської влади в Україні. Висвітлено репресивну діяльність революційних трибуналів та стан пенітенціарної системи в Україні в 1919 р. Досліджено роль надзвичайних комісій у реалізації, посиленні та жорстокості червоного терору в Україні. Розкрито особливості організації та функціонування радянських репресивних органів в Україні в 1920 – 1921 рр. Розглянуто практику застосування червоного терору в різних регіонах України. Проаналізовано основні методи боротьби більшовиків з українським повстанським рухом.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 032 Історія та археологія
Бібліографічний опис
Даниленко Р. М. Червоний терор в Україні в 1918 – 1921 рр. : автореф. дис. ...канд. іст. наук : 07.00.01 – історія України / Даниленко Роман Михайлович. - Київ, 2016. – 20 с.
Зібрання