Визначення стійкості схилу на ділянці будівництва по вул. Миколи Пимоненка, 15 у Шевченківському районі м. Києва

Дата
2023
Автори
Єнацька Ганна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Досліджувана ділянка розташована за адресою: вул. Миколи Пимоненка, 15 у Шевченківському районі м.Києва. Територія дослідження характеризується помірно континентальним кліматом, який переважно формується під впливом циркуляції атмосферних повітряних мас, сонячної радіації, р. Дніпро та антропогенного впливу. Загалом ділянка в геоморфологічному відношенні приурочена до Придніпровської височини. За формою рельєфу ділянка розташована в правому схилі Глибочицького каньйону з абсолютною висотою 143,40-153,10 м і перепадом висот 9,7 м. Відповідно до ДБН А.2.1-1:2008 за складністю інженерно-геологічних умов територія будівництва відноситься до ІІІ (складної) категорії. Геологічний розріз в межах досліджуваної глибини 27,0м складений четвертинними відкладами (пісками та супісками). За геолого-генетичними ознаками та фізико-механічними властивостями виділено 8 інженерно-геологічних елементів опис яких наведений зверху – донизу: ІГЕ-1 – (t Н) – Насипний ґрунт: супісок піщанистий, сіро-коричневий, твердий, з тонкими прошарками піску мілкого 10-15%; ІГЕ-2 – (d PIII - H) Пісок мілкий, жовто-сірий, середньої щільності, малого ступеня водонасичення ; ІГЕ-3 – (d PIII - H) Супісок пилуватий, пальово-жовтий, твердий, лесовидний, з тонкими прошарками піску мілкого 10-15%; ІГЕ-4 – (d-c PIII) Супісок піщанистий, коричневий, пластичний; ІГЕ-5 (d-c PIII) Суглинок легкий пилуватий, коричневий, тугопластичний, з тонкими прошарками суглинку м'якопластичного 10-20%, з включенням карбонатів 5%; ІГЕ-6 – (N1 np) Пісок мілкий, світло-сірий, щільний, малого і середнього ступеня водонасичення та насичений водою; При облаштуванні фундаменту необхідно передбачити конструктивні заходи, згідно з вимогами ДБН В.2.1-10-2009.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 103 Науки про Землю
Бібліографічний опис
Єнацька Ганна. Визначення стійкості схилу на ділянці будівництва по вул. Миколи Пимоненка, 15 у Шевченківському районі м. Києва : кваліфікаційна робота бакалавра : 103 Науки про Землю / Єнацька Ганна. - Київ, 2023. - 39 с.