Формування та розвиток рентних відносин у ринковій економіці

Дата
2016
Автори
Гражевська Анна Олександрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційна робота присвячена комплексному дослідженню сучасних рентних відносин, пов’язаних з відтворенням рентних ресурсів і доходів природного, економічного й інституційного походження. Автором розкрито їхню сутність і характерні ознаки, удосконалено класифікацію рентних доходів; висвітлено сутність і складові їхнього регулювання в ринковій економіці, розкрито концептуальні засади рентної політики держави, спрямованої на розширення масштабів продуктивної та обмеження контрпродуктивної ренторієнтованої поведінки економічних суб’єктів. У дисертації обґрунтовано стратегічні пріоритети та розкрито основні напрями вдосконалення рентної політики держави в Україні шляхом забезпечення чіткої специфікації прав власності на рентні ресурси та доходи, інституційно-організаційного впорядкування їхнього науково-обґрунтованого обліку й розподілу, формування і раціонального використання спеціальних цільових фондів, забезпечення детінізації, дебюрократизації та декорупціалізації рентних відносин.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 051 Економіка
Бібліографічний опис
Гражевська А. О. Формування та розвиток рентних відносин у ринковій економіці : автореф. дис. ...канд. екон. наук : 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки / Гражевська Анна Олександрівна. - Київ, 2016. – 22 с.
Зібрання