Соціальні медіа як засіб поширення інформаційної продукції президентських бібліотек США

Дата
2015
Автори
Кушерський Андрій
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
The paper deals with the peculiarities of use social media in the functioning of US presidential libraries in the context of increasing of information and communication potential as well as positive image of the institutions formation.
У статті розглянуто та проаналізовано особливості застосування інструментарію соціальних медіа у роботі президентських бібліотек США у контексті підвищення інформаційно-комунікаційного потенціалу та створення позитивного іміджу установ.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
02 Культура і мистецтво , 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Бібліографічний опис
Кушерський А. М. Соціальні медіа як засіб поширення інформаційної продукції президентських бібліотек США / Андрій Мирославович Кушерський // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - Київ, 2015. - № 3. - С. 88-96.