Методи статистичної обробки електрокардіограм

Дата
2023
Автори
Мороз Віталіна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В дипломній роботі з темою "Статистичний аналіз ЕКГ " було проведено комплексне дослідження одноканальної електрокардіограми (ЕКГ) з метою аналізу та отримання важливих характеристик сигналу.Були визначені основні статистичні характеристики ЕКГ-сигналу, такі як середнє значення, медіана, дисперсія та інші. Ці характеристики надають кількісну оцінку центральних та розподільчих властивостей сигналу, що може бути корисним для клінічних досліджень та діагностичних цілей. Було застосовано метод медіанної фільтрації для фільтрації ЕКГ-сигналу. Цей метод дозволяє ефективно видалити шуми та артефакти, зберігаючи при цьому суттєві особливості сигналу. Застосування медіанної фільтрації допомагає отримати чистий сигнал ЕКГ, готовий для подальшого аналізу. Оскільки метод медіанної фільтрації не був дуже ефективним для наших даних, було застосовано метод згорткового фільтрування для підсилення важливих компонентів сигналу. Цей метод дозволяє виділити та підкреслити певні особливості ЕКГ-сигналу, такі як QRS комплекси або інші характеристики, що мають значення для медичного діагнозу. Загальний висновок дипломної роботи полягає в тому, що застосування методів медіанної фільтрації, згорткового фільтрування, перетворення Фур'є та оберненого перетворення Фур'є дозволяє здійснити успішний статистичний аналіз ЕКГ-сигналу. Ці методи допомагають видалити шуми, виділити важливі компоненти сигналу, визначити його спектральну структуру та отримати важливі статистичні характеристики, що сприяють покращенню діагностики та розумінню серцево-судинних захворювань.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 122 Комп’ютерні науки
Бібліографічний опис
Мороз В. Методи статистичної обробки електрокардіограм : кваліфікаційна робота бакалавра : 122 Комп’ютерні науки / Мороз Віталіна. – Київ, 2023. – 51 с.