Управління проєктом розробки веб-платформи для вимушених переселенців за кордон "ULocate"

Дата
2023
Автори
Конторер Аліна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В рамках кваліфікаційної роботи магістра було проведено управління проєктом розробки веб-платформи для вимушених переселенців за кордон "ULocate" та розроблено програмний продукт. У процесі дослідження вивчено та проаналізовано пов’язані літературні джерела, систематизовано набуті знання та використано їх при подальшій розробці кваліфікаційної роботи. Проаналізовано існуючі методології та підходи до управління проєктами, обрано найбільш доцільну до застосування у досліджуваному проєкті. Проведені маркетингові дослідження відобразили клімат у галузі, поточне становище ринку. За результатами PEST аналізу та оцінки загроз п’яти сил Портера були зроблені висновки та пропозиції щодо реагування на найбільш вагомі фактори впливу і загрозу для проєкту. SWOT-аналіз проєктних альтернатив дозволив конкретизувати ідею та запропонувати оптимальну конфігурацію продукту проєкту.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 122 Комп’ютерні науки
Бібліографічний опис
Конторер А. Управління проєктом розробки веб-платформи для вимушених переселенців за кордон "ULocate" : кваліфікаційна робота магістра : 122 Комп’ютерні науки / Аліна Конторер. - Київ, 2023. - 110 с.