Турецька драматургія другої половини ХХ – початку ХХІ ст.: генеза, еволюція, поетика

Дата
2016
Автори
Прушковська Ірина Віталіївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційна робота є першим в українському сходознавстві комплексним, системним і концептуальним дослідженням турецької драматургії. У широкому суспільно-історичному контексті дослідження репрезентує художні твори турецького постмодернізму у драматургії другої половини ХХ – початку ХХІ ст. У центрі – питання генези, еволюції й поетики новітньої турецької драми, її естетичного феномену як явища суспільно-історичного й культурного, як культурну рефлексію, що репрезентує національну картину світу. Літературний постмодернізм у турецькій драмі розглядається як критична настанова щодо розуміння реальності, аналізуються ідейно-естетичні домінанти, прояснюється генеза і сталість функціонування певних тематично-фабульних комплексів, з'ясовуються особливості поетики експресивності, висвітлюються особливості оприявнення дискурсів модерну і постмодерну на різних рівнях тексту. Значне місце відведено суфійському «текстові» турецької драми, образам-символам творів.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Прушковська І. В. Турецька драматургія другої половини ХХ – початку ХХІ ст. : генеза, еволюція, поетика : автореф. дис. ...д-ра філол. наук : 10.01.04 – література зарубіжних країн / Прушковська Ірина Віталіївна. - Київ, 2016. – 45 с.
Зібрання