Моделювання впливу інструментів державної допомоги на розвиток стратегічних секторів національної економіки

Дата
2016
Автори
Мартинович Дар’я Євгенівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційна робота присвячена розробленню економіко-математичного апарату, за допомогою якого формується механізм оцінювання ефективності інструментів державної допомоги, та наданню практичних рекомендацій щодо підтримки стратегічних секторів економіки України. У роботі розкрито концептуальні підходи щодо створення фіскального простору державної допомоги, які полягають у виокремленні стратегічних секторів економіки в окремих адміністративно-територіальних одиницях країни з метою пріоритетного надання державної допомоги. Розроблено відповідні методологічні положення для вибору зазначених секторів економіки та регіонів на основі критеріального підходу. Запропоновано концептуальні засади моделювання впливу інструментів державної допомоги на розвиток стратегічних секторів економіки України. В їх основу покладено комплекс теоретичних та практичних положень, критеріїв та економіко-математичних моделей, що дає можливість визначити відповідний інструментарій державної допомоги у визначений проміжок часу за певних економічних умов. Ключові слова: інструменти державної допомоги, видатки державного бюджету, фіскальний простір державної допомоги, сектори економіки, державне регулювання, економічний розвиток, механізм оцінювання ефективності державної допомоги.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 051 Економіка
Бібліографічний опис
Мартинович Д. Є. Моделювання впливу інструментів державної допомоги на розвиток стратегічних секторів національної економіки : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / Мартинович Дар’я Євгенівна. - Київ, 2016. - 25 с.
Зібрання